Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
HomePage
Wat is SVJ?
Oproep!
Nieuws
Waarom SVJ?
Wie is Wie bij SVJ?
Bestuursberichten
Geschiedenis
Meldt U aan
Wist U dat?
Nieuwsbrief
Links
ANBI
Archief
E-mail ons
Opsporing VerzochtStichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-IndiŽ
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost AziŽ.
Contact   Site Map   

:: 2001 ::   :: 2002 ::   :: 2003 ::   :: 2004 ::  


Archief 2002


22 januari 2002 - Aftreden JES-voorzitter
Grote beroering bij Stichting Japanse Ereschulden Vervolgingsslachtoffers Japanse bezetting keren zich massaal af. lees verder >>

mei 2002 - Brief OCC45 aan informateur Mr.J.P.H.Donner.
OCC45 vraagt aandacht voor rechtsherstel oorlogsgetroffenen uit Nederlands-IndiŽ. lees verder >>

juni 2002 - Geallieerd voorbeeld voor de NL-regering.
Herstelbetalingen aan Nederlandse vervolgingsslachtoffers van de Japanse bezetter in AziŽ door Paars Kabinet afgewezen. lees verder >>

juni 2002 - Zalmnorm voor de Indische gemeenschap.
Bij zijn aanvaarding van het fractievoorzitterschap van de VVD schreef het NRC/Handelsblad over de demissionaire Minister van FinanciŽn Gerrit Zalm: POPULAIRE LIBERAAL MOET ZICH OPNIEUW BEWIJZEN. Zelf zegt Zalm (50) ervan: lees verder >>

juli 2002 - Kost en inwoning voor eigen rekening ..... in het Jappenkamp.
Dat de geÔnterneerden zelf voor hun kost en inwoning hebben moeten betalen was weliswaar in strijd met de internationale conventies met betrekking tot de behandeling van militaire krijgsgevangenen en burger- geÔnterneerden, maar daar had Japan geen boodschap aan. lees verder >>

juli 2002 - Met grote kilte bejegend.
Augustus nadert en de nog in leven zijnde slachtoffers van de Japanse bezetting en vervolging in de Aziatische en de Pacific regio maken zich op voor de herdenking van een aantal memorabele data in deze maand. De tijd om eens stil te staan bij de vraag waarom de oorlog tegen en de bezetting van Japan zo weinig indruk maakt in de landen van de toenmalige geallieerden, inclusief Nederland. lees verder >>

juli 2002 - Magere erkenning vervolgingsslachtoffers.
Hoe effectief een hechte organisatie werkt, blijkt wel uit de successen van de joodse Nazi slachtoffers in verhouding tot de geallieerde slachtoffers van Japan. De Joden zijn wereldwijd stukken beter en professioneler georganiseerd en krijgen daarom ook allerwegen veel meer erkenning. Die erkenning geldt zowel de Nederlandse regering als andere regeringen, die betrokken zijn geweest bij WO II. lees verder >>

juli 2002 - Byzondere giften
Het Bestuur maakt met genoegen bekend de volgende belangrijke giften te hebben ontvangen: lees verder >>

augustus 2002 - Indisch Platform 2.0 heeft tweedracht gezaaid.
Waarom heeft de Nederlandse regering (Kabinet Kok II 1998-2002) de vervolgingsslachtoffers van de Jappenkampen gelijkgesteld met de mensen uit het voormalig Nederlandsch-IndiŽ, die niet in de kampen hebben gezeten?
lees verder >>

augustus 2002 - Geen rechtsherstel voor voormalige comfort women.
De Japanse krant Asahi Shimbun meldde dezer dagen dat de Japanse regering van mening is, dat de kwestie van de sex slavinnen eens en voor altijd geregeld was met het Vredesverdrag van San Francisco (1951) en verschillende bilaterale verdragen. Het Vredesverdrag van San Francisco had Japan gevrijwaard van compensatie en schadeloosstelling in verband met de destijds rampzalige economische situatie, waarin Japan verkeerde. Alhoewel verschillende volkenrechtelijke deskundigen van internationale faam erop gewezen hebben dat art. 14 geen eeuwigheids durende waarde heeft, blijft de Japanse regering bij het standpunt dat van schadeloosstelling en compensatie geen sprake kan zijn. De Japanse rechtbanken hebben tot nu toe dit standpunt overgenomen.
lees verder >>

november 2002 - Waar blijft het Breed Historisch Onderzoek?
Uit de brief van de voormalige minister van VWS, mevr. E. Borst (niet gedateerd, vermoedelijk van begin 2001) aan de Tweede Kamer inzake 'Nadere uitwerking regeringsreactie ten behoeve van de Indische Gemeenschap' citeren wij het volgende over het in het uitzicht gestelde breed historisch onderzoek: lees verder >>

november 2002 - Niet alleen Japan, maar ůůk het Kabinet Kok II .....
Hoezeer dhr Corsmit van OCC45 de doelgroep van de SVJ ondersteunt, blijkt wel uit onderstaande reactie van hem aan het Indisch Meldpunt.
Alhoewel zijn e-mail van 17.12.00 is, nemen wij die alsnog op, aangezien dhr Corsmit precies de vinger op de zere plek legt. lees verder >>

december 2002 - Uitkering 'Het Gebaar' aan zusjes ROSDORFF....dankzij website. lees verder >>

december 2002 - Moedige Japanse historicus overleden.
Professor Saburo Ienaga, een spraakmakende Japanse historicus aan de Universiteit van Tokyo, die zich sinds de jaren zestig heeft bezig gehouden met een kruistocht tegen de Japanse Leugen, is op 1 december (2002) op 89 jarige leeftijd overleden. Een groot verlies voor alle organisaties, die zich inspannen om Japan via de rechter of op andere manieren te bewegen om recht te doen aan de honderdduizenden vervolgingsslachtoffers tijdens WO II in Zuidoost AziŽ.
lees verder >>

december 2002 - Is HET GEBAAR een sigaar uit eigen doos ...?
De auteur Mary C.van Delden van het boek ďBersiap in BandoengĒ heeft bij haar speurtocht in de archieven bij Stichting PELITA een zeer belangwekkende ontdekking gedaan en een artikel in de ĎTong Tongí van 13 september 1968 gevonden, die de kop droeg SCHADE CLAIMS; in het licht van vandaag misschien een vooruitziende blik van de schrijver Tjalie Robinson? lees verder >>

december 2002 - Communicatie tussen Minister en IP spoorde niet.
Naar aanleiding van de brief van H. Young van de KJBB, Nijmegen 6-12-02, aan de Directeur van de NIOD, de volgende tekst van oud-minister Borst met betrekking tot het door het Indisch Platform 2.0 afgedwongen [breed en diepgaand historisch onderzoek].
Uit de tekst van het NIOD blijkt duidelijk wat wij al hadden vermoed. De toezegging van Borst was duidelijk het bekende kluitje waarmee het IP zich in het riet heeft laten manoeuvreren. Het IP wilde alleen maar horen wat het heeft willen horen. lees verder >>

december 2002 - Premier ontvangt SVJ-bezwaar tegen omvang compensatie. lees verder >>


:: 2001 ::   :: 2002 ::   :: 2003 ::   :: 2004 ::  
NIEUW

De Indische kwestie uitgelegd
Ook wij boden de Koning een droom aan:
Dat tijdens Uw koningschap recht wordt gedaan aan hen dit recht verdienen.

Indisch Platform 2.0
Het Indisch Platform 2.0 is een overlegcollege van de bij de de Indische Gemeenschap in Nederland aangesloten, autonome belangenverenigingen, organisaties en stichtingen.


klik voor meer informatie


SVJ maakt werk van een rechtvaardige compensatie

Help SVJ zo snel mogelijk te groeien

Breng (nog) een lid aan

Dit is de laatste kans!


Copyright © 2001-2015 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN-AMRO: NL97ABNA 0405995903
BIC - ABNANL 2A

ING: NL89INGB 0009066851
BIC - PSTBNL 21

KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.

Site maintained by www.internetside.nl

Wij nemen gever serieus