Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
HomePage
Wat is SVJ?
Waarom SVJ?
Wie is Wie bij SVJ?
Bestuursberichten
Geschiedenis
Meldt U aan
Wist U dat?
Oproep!
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
ANBI
Archief
E-mail ons
Opsporing VerzochtStichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-Indië
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost Azië.
Contact   Site Map   

Meldt U aan.

St.Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp strijdt voor een rechtvaardige compensatie voor u en/of uw overleden familieleden.
Dit is de laatste kans!Meldt u aan!    .: Klik hier :.


Voor aanmelding van een reeds overleden (ook ten tijde van het kamp) man/vrouw of (stief/pleeg) vader/moeder, of (stief/pleeg) broer/zuster    .: Klik hier :.


Attentie:
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een genummerd registratieformulier.
Gezien de grote aantallen post en betalingen kan de verwerking enige tijd duren. Wanneer u na twee maanden niets heeft gehoord, is er mogelijk wat fout gegaan bij de bank, de post of bij onze administratie. Wilt u dan contact met ons opnemen via de postbus 9103 - 1180 MC Amstelveen of de e-mail info@svjappenkamp.nl?

Maak van uw betaling geen zoekplaatje.
SVJ ontvangt nogal eens een betaling zonder vermelding van adres
Wilt u bij uw betaling uw adres en de naam van de ingeschreven persoon niet vergeten te vermelden? Anders kunnen wij u geen registratiefomulier toesturen.

Per post:
St. Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
Postbus 9103
1180 MC Amstelveen NL


Betaling voor het jaar 2003

De oprichters van de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp hadden gehoopt, dat een eenmalige bijdrage per persoon voldoende zou zijn. Helaas is dit niet het geval gebleken. Alhoewel onze zuinige penningmeester Jan Tulner op de penningen zit en de bestuursleden alle onkosten (reiskosten, telefoon en internetkosten, vergaderkosten enzovoorts) uit eigen zak betalen, heeft het bestuur moeten besluiten om dit jaar wederom een bijdrage van u te vragen. Voor het jaar 2003 is deze vastgesteld op € 35 voor ingeschrevenen in Nederland en € 45 voor betalingen uit het buitenland. Dit laatste als gevolg van de aan SVJ per betaling in rekening te brengen bankcommissie. Wanneer u voor meerdere personen betaalt, kunt u volstaan met 1 x € 10 voor de bankcommissie. Wilt u dan wel duidelijk de namen en adressen opgeven van degenen voor wie het bedrag wordt overgemaakt? Dit kan het beste per brief (dan graag de kopie van de overschrijving insluiten).

Bij uw tweede betaling volstaat het inschrijfnummer (niet vergeten!).


SVJ maakt werk van een rechtvaardige compensatie!
SVJ
Postbus 9103
1180 MC Amstelveen NL

ABN-AMRO:
NL97ABNA 0405995903
BIC - ABNANL 2A

ING:
NL89INGB 0009066851
BIC - PSTBNL 21

Bijdrage voor 2015
Nederland:
€ 35.- per persoon

Buitenland:
€ 45.- per persoon*

*(inclusief bankcommissie) Indien u voor meerdere personen betaalt kunt u volstaan met ...
x € 45 + 1 x € 10.)Copyright © 2001-2015 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN AMRO: NL 97ABNA 0405995903
BIC code ABNANL 2A

ING: NL 89INGB 0009066851
BIC code PSTBNL 21

KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.

Site made and maintained by www.minturn.nl