Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
HomePage
Wat is SVJ?
Oproep!
Nieuws
Waarom SVJ?
Wie is Wie bij SVJ?
Bestuursberichten
Geschiedenis
Meldt U aan
Wist U dat?
Nieuwsbrief
Links
ANBI
Archief
E-mail ons
Opsporing VerzochtStichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-IndiŽ.
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost AziŽ.
Contact   Site Map   

Waarom SVJ?


 • Waarom denkt SVJ een kans te hebben op succes om haar doestellingen te bereiken?


  1. SVJ vertrouwt erop dat de Nederlandse regering door het onderzoek dat werd uitgevoerd voor Het Gebaar meer begrip heeft gekregen voor wat er zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Rijksdeel Nederlands-IndiŽ heeft afgespeeld.
  2. De Nederlandse regering heeft op 8 december 1941 de oorlog verklaard aan Japan.
  3. De Nederlandse regering heeft expliciet gesteld dat zij daarvan alle consequenties tegenover haar burgers aldaar zou nemen. Het afschuiven van haar aansprakelijkheid op de na-oorlogse Nederlands-Indische regering en na 1949 de regering van de Republik Indonesia, getuigt van een lafhartige en immorele houding ten opzichte van haar burgers.
  4. De Nederlandse regering is de enige regering, die niet de eer aan zichzelf heeft gehouden om zelf een regeling te treffen voor het rechtsherstel van haar burgers, zoals de regeringen van AustraliŽ, Canada, Groot BrittanniŽ, Nieuw Zeeland en Noorwegen inmiddels wel gedaan hebben.
  5. SVJ doet een appel aan de Nederlandse Regering om een rechtvaardige compensatie voor de Nederlandse staatsburgers, die slachtoffers van de Japanse concentratiekampen waren.
   Naast vrijheidsberoving vanwege hun ras en/of gezindheid, hebben zij jarenlang in onvoorstelbare omstandigheden moeten leven en hebben ze geleden onder dwangarbeid, bewuste uithongering, mishandeling, gebrek aan medische zorg en medicijnen, getergd door ziekten, dood en verderf.
  6. Bovendien hebben de internering, en de inmiddels uitgebreid gedocumenteerde roof tot gevolg gehad dat alle materiŽle bezittingen Ė zowel roerende als onroerende zaken - verloren zijn gegaan.

 • Hoe staat SVJ tegenover ĎHet Gebaarí?


  1. SVJ heeft aan de Nederlandse regering kenbaar gemaakt, dat voor SVJ en haar aangesloten leden Het Gebaar alleen aanvaardbaar is wanneer dit bedrag wordt beschouwd als een spijtbetuiging voor de kille en formalistische ontvangst bij de aankomst in Nederland en de jaren daarna.
  2. SVJ eist van de Nederlandse regering dat deze haar morele verantwoordelijkheid aanvaardt, zoals andere gealliŽerde regeringen dit in 2001 gedaan hebben ten aanzien van hun vervolgingsslachtoffers van Japan.
  3. SVJ eist van de Nederlandse regering dat deze de schadeloosstelling aan de vervolgingsslachtoffers van Japan, die feitelijk door Japan als ereschuld had moeten worden betaald, maar onder verwijzing aan het Vredesverdrag van San Francisco (1951) stelselmatig wordt afgewezen, na meer dan een halve eeuw als een morele verplichting op zich neemt.
  4. Voor SVJ is Het Gebaar volstrekt niet te beschouwen als genoegdoening voor wat voormalig Minister van VWS mw drs E. Borst-Eijlers beschouwde als "vermoedelijke tekortkomingen in het naoorlogse rechtsherstel" van ex-Vervolgingsslachtoffers van Japan. Aangezien er nooit een wettelijke regeling tot stand is gekomen in de geest van de wet Materiele Oorlogsschade MOS (1950) voor vervolgingslachtoffers in Nederland, kan er ook niet gesproken worden van vermoedelijke tekortkomingen.

 • SVJ opgericht voor beperkte doelgroep: vervolgingsslachtoffers.


 • Het spreekt vanzelf dat SVJ zich ook verbonden voelt met diegenen, die tijdens de Japanse bezetting buiten de kampen zijn gebleven. Ook zij hebben veel persoonlijk leed ervaren en materiŽle verliezen geleden. SVJ is echter duidelijk opgericht met het beperkte doel om erkenning en financiŽle compensatie te bewerkstellingen voor Vervolgingsslachtoffers 1942-1945. Vervolgingsslachtoffers worden door de Nederlandse wetgeving omschreven als: mensen die om hun ras, religie of oriŽntatie door de bezetter in gesloten gevangenkampen en/of gevangenissen van hun vrijheid werden beroofd.


 • Waarom aanmelden bij Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp ?


  1. Omdat procederen tegen de Japanse Staat uitzichtloos is gebleken.
  2. Omdat het rechtsherstel voor de vervolgingsslachtoffers van de Japanse bezetting na meer dan een halve eeuw nog steeds niet heeft plaatsgevonden.
  3. Omdat de vervolgingsslachtoffers van de Japanse bezetter nog steeds geen volledige erkenning hebben gekregen, in tegenstelling tot de oorlogsslachtoffers van de Naziís.
  4. Omdat in 1951 door Amerika een Vredesverdrag met Japan werd afgedwongen dat volstrekt geen recht deed aan de vervolgingsslachtoffers van Japan.
  5. Omdat de Nederlandse regering op 8 december 1941 zelf de oorlog aan Japan heeft verklaard voor haar Rijksgebied in Zuidoost AziŽ.
  6. Omdat de Nederlandse regering nu eindelijk eens haar eigen aansprakelijkheid en morele verantwoordelijkheid moet nemen voor deze groep oorlogsvervolgden en degenen die niet meer in leven zijn.
  7. Omdat SVJ de ongelijke behandeling door het voormalig Kabinet Kok II (1998-2002) - ook op basis van de Nederlandse Grondwet Ė absoluut onaanvaardbaar vindt.  Slachtoffers van de Jappenkampen meldt u aan (hier klikken)
  NIEUW

  Omroep Bersama
  Steun hen!

  Documentaire over Nederlands-Indisch Verdriet
  Start 2024!
  Indisch Platform 2.0

  Het Indisch Platform 2.0 is een overlegcollege van de bij de de Indische Gemeenschap in Nederland aangesloten, autonome belangenverenigingen, organisaties en stichtingen.


  klik voor meer informatie  De Indische kwestie uitgelegd


  SVJ maakt werk van een rechtvaardige compensatie

  Help SVJ zo snel mogelijk te groeien

  Breng (nog) een lid aan

  Dit is de laatste kans!


  Copyright © 2001-2023 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
  ABN-AMRO: NL97ABNA 0405995903
  BIC - ABNANL 2A


  KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
  All Rights Reserved.


  Wij nemen gever serieus