Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
HomePage
Wat is SVJ?
Oproep!
Nieuws
Waarom SVJ?
Wie is Wie bij SVJ?
Bestuursberichten
Geschiedenis
Meldt U aan
Wist U dat?
Nieuwsbrief
Links
ANBI
Archief
E-mail ons
Opsporing VerzochtStichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-Indië
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost Azië.
Contact   Site Map   

Bestuursberichten.


Steun Stichting SVJ


Indien u de Stichting SVJ een warm hart toedraagt en wilt steunen zijn daarvoor diverse mogelijkheden.

“Gewone” schenking
Allereerst is het mogelijk direct een bedrag aan de stichting SVJ te schenken. Een dergelijke schenking kan eenvoudig plaatsvinden door het giraal overboeken van een bepaald bedrag.

Indien dit bedrag minimaal € 60,- alsmede 1% of meer van uw verzamelinkomen bedraagt, kan het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek worden afgetrokken van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen in Box 1, Box II en Box III. Het bedrag van de schenking komt allereerst in mindering op het box 1-inkomen, vervolgens op het box III-inkomen. Het restant wordt uiteindelijk verrekend met inkomen belast in box II. De aftrek kan echter niet meer bedragen dan 10% van uw verzamelinkomen. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen, dient u overigens wel schriftelijk te kunnen bewij­zen dat de schenking heeft plaatsgevonden.

U kunt iedere twee jaar een bedrag tot € 4.143,- vrij van schenkingsrecht aan de stichting schenken. Iedere twee jaar worden de geschonken bedragen bij elkaar opgeteld. Indien u over twee jaar berekend niet meer aan de stichting schenkt dan €4.143,- is de stichting geen schenkingsrecht verschuldigd.

Schenking van een periodieke uitkering
Een tweede mogelijkheid is het schenken van een periodieke uitkering, ook wel bekend onder de naam lijfrenteschenking. Wanneer een dergelijke schenking aan een aantal voorwaarden voldoet, kan deze voor de inkomstenbelasting als aftrekpost in aanmerking komen.
Deze eisen zijn de volgende:
-  de schenking dient te worden vastgelegd in een notariële akte;
-  de periodieke uitkeringen mogen niet worden afgekocht;
-  de verplichting tot het doen van de periodieke uitkeringen dient minimaal gedurende vijf jaar te bestaan (d.w.z. de eerste termijn mag direct naar het passeren van de akte worden voldaan en de volgende vier termijnen telkens met tussenpozen van een jaar);
Indien aan deze eisen is voldaan, kan ook deze schenking voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek in aanmerking worden genomen, zoals hierboven beschreven.

Testament
Tot slot is het mogelijk bij testament een bedrag na te laten aan de Stichting SVJ. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een legaat. Het is uiteraard eveneens mogelijk de Stichting SVJ tot erfgenaam te benoemen. Wanneer u een bedrag aan de Stichting SVJ nalaat dat niet hoger is dan € 8.284,-, is de stichting daarover geen successicrecht verschuldigd.

Indien u meer informatie over schenken dan wel testamenten wenst, kunt u zich door uw notaris of belastingadviseur laten adviseren.

Juli 2003
Penningmeester SVJ
2 december 2004 - Compensatie voor onrechtmatige vrijheidsberoving ?

In de Telegraaf van 2 december 2004 stond het bericht:
“zwerver eist € 13.000,- aan schadevergoeding voor onrechtmatige vrijheidsberoving.”

Waarvan de op Schiphol zwervende Somaliër precies wordt verdacht en waar hij uiteindelijk voor wordt veroordeeld is op dit moment voor mij niet zo belangrijk.
Wel hoop ik als rechtgeaarde Nederlandse burger dat ook in deze zaak recht zal worden gedaan, en dat de Nederlandse overheid dus compenseert wat zij haar burgers of gasten heeft aangedaan.

Waarom werd ik zo getroffen door dit krantenberichtje?
Klik hier>>>>

NIEUW

Omroep Bersama
Steun hen!

Documentaire over Nederlands-Indisch Verdriet
Start 2024!
Indisch Platform 2.0

Het Indisch Platform 2.0 is een overlegcollege van de bij de de Indische Gemeenschap in Nederland aangesloten, autonome belangenverenigingen, organisaties en stichtingen.


klik voor meer informatieDe Indische kwestie uitgelegd


SVJ maakt werk van een rechtvaardige compensatie

Help SVJ zo snel mogelijk te groeien

Breng (nog) een lid aan

Dit is de laatste kans!


Copyright © 2001-2023 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN-AMRO: NL97ABNA 0405995903
BIC - ABNANL 2A


KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.


Wij nemen gever serieus