Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
Agenda
Formulier
Kampen
Berichtjes
Erevelden
Hell Ships
Gedichten
SVJ HomePage

Stichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-Indië
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost Azië.
Contact   Site Map   

Agenda.


CONTACT NABESTAANDEN SLAG IN DE JAVAZEE.

Op initiatief van de Oorlogsgravenstichting in Den Haag worden op het Karel Doorman-monument op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya, Indonesië bronzen plaquettes aangebracht met de namen van de 916 marinemannen die gesneuveld zijn bij de Slag in de Javazee op 27 februari 1942.
De Oorlogsgravenstichting is voornemens de naamplaten op 27 februari 2006 te onthullen.

Om de meest directe nabestaanden van slachtoffers, die bij de Slag in de Javazee zijn omgekomen, in de gelegenheid te stellen bij deze onthulling aanwezig te zijn, onderzoekt de Oorlogsgravenstichting de mogelijkheid om een reis voor hen te organiseren. Hiervoor komt de Stichting graag in contact met weduwen, kinderen, broers en/of zusters van de slachtoffers. Voor nadere inlichtingen over deze reis kunnen zij zich, vóór 1 september a.s., schriftelijk wenden tot de Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag. Nabestaanden die geregistreerd zijn bij de Stichting hebben hierover inmiddels bericht ontvangen en hoeven dus niet meer te reageren.
Bent u nabestaande van een oorlogsslachtoffer en wilt u van verdere activiteiten op de hoogte gehouden worden, maak dan eveneens uw naam en adres bekend aan de Stichting.   

De naamlijst, die op de website van de Oorlogsgravenstichting te raadplegen is, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Heeft u desondanks op- en/of aanmerkingen op deze lijst, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de heer J. Teeuwisse, 070-3131081, e-mail: jjteeuwisse@ogs.nl

www.ogs.nl

Copyright © 2001-2006 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN-AMRO: 40.59.95.903 POSTBANK: 90.66.851
KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.

Site made and maintained by CGD